Kernu Põhikooli ja Kernu Rahvamaja huviringid 2016/2017.a. Kernu Põhikooli õpilastele.

Käsitööring

Õpetaja: Katri Aron
Miks minna? Et saada süvendatud teadmisi käsitöö vallas, mida õppetundides ei praktiseerita. Läbi praktilise tegevuse õpitakse erinevaid kaasaegseid ja traditsioonilisi käsitööliike. Ringis osalemine suunab loovalt mõtlema ning õpetab materjale säästvalt kasutama.
Keda ootame osalema? 4.−9. klassi käsitööhuvilisi õpilasi.
Millal toimub? Alustame neljapäeval, 6.oktoobril kell 15.00.
Palju maksab? See on koolihuviring ja õpilastele tasuta.

Puidu ja sepistamise huviring

Juhendab: Ain Kauler
Miks minna? Huviring arendab käelisi oskusi, loovust ja eneseväljendust ning annab rahulolu tehtud tööst koos põnevate teadmiste ja oskustega, seal valmivad praktilised asjad. Ring arendab laste loovust ja käelist tegevust läbi erinevate puidust esemete, mänguasjade meisterdamise ning tehnoloogiliste lahenduste leidmiste. Õpitakse kasutama käsitööriistu puidust esemete valmistamiseks, sealhulgas ka elektrilisi töövahendeid. Sepatööringis tutvutakse raua töötlemisega. Teeme rauast naelu, sõlgi, küünlajalgu jne.
Keda ootame osalema? 4.−9. klassi.
Millal toimub? Neljapäeval 15.00 ja reedel kell 13.00 koolis tööõpetusklassis.
Palju maksab? See on koolihuviring ja õpilastele tasuta.

Muusikaring

Juhendab: Jaan Vaidla
Miks minna? Et arendada oma loomupäraseid andeid ja võimeid laulmises ning pillimängus, treenida koostöövalmidust ja keskendumisvõimet, laulda meelepäraseid laule solistina ja ansamblis ning tõsise koorilauluhuvi korral ka laulupeol, saata laule lihtsamatel klahv-, keel- ja plaatpillidel, esineda nii koolis kui ka väljaspool. Muusikaringi eesmärgiks on laiendada õpilaste silmaringi ja äratada huvi muusikamaailma vastu
Keda ootame osalema? Kõiki muusikahuvilisi õpilasi.
Millal toimub? Alates 3. oktoobrist esmaspäeviti kell 12. 20−13.05 I−II klassi õpilased, kell 13.10−13.55 III−V klassi õpilased, kell 14.00−14.45 VI−IX klassi õpilased.
Palju maksab? See on koolihuviring ja õpilastele tasuta.

Näitering

Juhendaja: Kaja Vahar
Miks minna? Oled oodatud meiega ühinema, kui soovid saada laval esinemise kogemust ja suurendada oma esinemisjulgust. Mängime erinevaid teatrimänge ja õpime lavalist liikumist. Harjutame lavakõnet ja teeme palju muud huvitavat!
Keda ootame osalema? 5.−9. klass kell 16.00
Millal toimub? Esmaspäeval, 3.oktoobril kell 15.00 ja kell 16.00 Haibas Kernu Rahvamajas. Alustame 3. oktoobrist.
Palju maksab? See on koolihuviring ja õpilastele tasuta.

Multimeediaring

Õpetaja: Nils Härsing
Miks minna? Multimeediaringis tutvutakse erinevate võimalustega oma mõtteid visualiseerida. Vabavaralisi programme ja keskkondi kasutades leiab õpilane endale sobiva võimaluse erinevaid multimeedia objekte luua. Pildistamine ja filmimine on tänapäevaste vahenditega imelihtsaks muutunud, vajuta ainult nupp alla ning juba ongi võimalus kõike talletada! Pilt ja video muutuvad aga palju vaadatavamaks, kui neid veidikene töödelda. 3D maailm ning selle võimalused avarduvad pidevalt, sellepärast vaatame ka 3D objektide loomist ning 3D printimist.
Keda ootame osalema? 4.−8. kl multimeediahuvilisi õpilasi.
Millal toimub? Esmaspäeval kell 13.00−14.30 koolis arvutiklassis.
Palju maksab? See on koolihuviring ja õpilastele tasuta.

 Ujumine

Juhendaja: Sirje Raud
Miks minna? Kuigi kooli õppekavas ettenähtud 2. kl ujumistundides saavad enamus õpilasi esmase ujumisoskuse selgeks, on sellest siiski vähe. Et tunda end vees päris kindlalt, on vaja edasi harjutada. Kõikidel õpilastel alates 3. klassist on võimalus selleks ujumisringis osaledes. Huvilistel end kirja panna õp Sirje juures.
Keda ootame osalema? Kõiki õpilasi alates 3. klassist.
Millal toimub? Igal teisipäeval alates 4. oktoobrist viib buss huvilised Märjamaa ujulasse. Väljasõit 15.00 ja tagasi jõutakse 17.30.
Palju maksab? Ühe ujumistunni hind on 2,50 eurot, kasulikum on soetada 10 korra kaart, mis maksab 18 eurot.

Jalgpallitreening

Juhendab: Erkki Kuriks, Keila Jalgpallikoolist.
Miks minna? Tugevdab spordiharjumusi. Kui tahad olla julge ja osav ning teha sporti, siis tule mängi jalgpalli!
Keda ootame osalema? 1.−9. klassi.
Millal toimub? nädalavahetustel
Palju maksab? 25 eurot kuu (http://www.keilajk.ee/)

Lauatennis

Juhendab: Kaljo Põldaru
Miks minna? Lauatennis on tänu Kaljole väga populaarne. Tema käe alt on väga paljud lapsed saanud võistlustele ja saavutanud tugevaid kohti.
Keda ootame osalema? Kõiki huvilisi 1.−9. kl.
Millal toimub? Algus kolmapäeval, 5.oktoobril. Kolmapäeviti ja reedeti kell 15.00 Haibas Kernu Rahvamajas.
Palju maksab? Õpilastele tasuta.

Malering

Õpetaja: Ester Leuska.
Male mängimine on kasulik iga lapse arengule, sest muudab mitmete uuringute kohaselt lapsed enesekindlamaks ning tagab lisaks reaalainetest arusaamisele edukuse ka teistes ainetes.
Keda ootame: lapsi igas vanuses, soovitavalt alates 3. klassist. Laps peab suutma malelaua taga rahulikult istuda ja mõelda. Male vajab keskendumist, mistõttu teisi häirivad ja korralekutsumisele mittealluvad lapsed saadetakse ära.
Millal toimub? Neljapäeviti Noortekeskuses kell 18.00
Palju maksab? See on koolihuviring ja õpilastele tasuta.